ضمن خوش آمد گویی به بازدیدکنندگان وب سایت The Photo،

این وب سایت محلی است برای اشتراک گذاری و نقد و بررسی مسائل مربوط به عکاسی می باشد.

شما هم میتوانید در این پروژه سهیم باشید.

به در خواست شما صفحه ای برایتان ساخنه شده و می توانید عکس های خود را به معرض نمایش بگذارید